FIND DIT KRYDSTOGT

Angiv ønsket rejseperiode
Angiv ønsket destination
Angiv ønsket afrejsehavn
Angiv ønsket rederi
Angiv ønsket skib

Almindelige rejsebetingelser

Nedenstående betingelser og vilkår er udarbejdet efter gældende regler og lovgivning.

Bestilling af rejser

Bestilling af rejser kan ske via telefon, brev, internet samt personlig henvendelse på vor adresse. Bestilling er bindende for Krydstogt Eksperten samt kunden når depositum er indbetalt. Ved indbetaling af depositum eller rejsens fulde pris, har kunden samtidig læst og accepteret de almindelige bestemmelser.

Betaling

For krydstogter, flybilletter og hoteller i forbindelse med krydstogter, sker betalingen i 2 rater:

  • 1. rate er depositum. Beløbet afhænger af rederi. Beløbet betales omgående ved bestilling, iflg. dato på bestillingsbekræftelse.
  • 2. rate er restbeløbet der skal indbetales min. 60 dage før afrejse.

Ved bestilling af fly-, tog- og busrejser betales disse beløb fuldt ud sammen med depositum af rejsen.

For visse typer af arrangementer, såsom grupperejser, kan der kræves en større del indbetalt som depositum.

Tillæg

I rejsens pris er der ikke inkluderet drikkevarer og udflugter med mindre det tydeligt er anført. Ved visse selskaber kommer der endvidere også tillæg for drikkepenge/servicecharge.

Rabatter

På visse hoteller/krydstogter ydes der børnerabat, dog kun hvis rejsen inkluderer 2 andre fuldt betalende. Alderskrav for børnerabat er variabel fra rederi til rederi. Barnets alder gælder ved ankomsttidspunktet. Ved børnerabat er det kundens pligt at medbringe gyldig legitimation for dokumentation af barnets alder, ellers kan børnerabatten bortfalde.

Rejsens pris

De anførte priser på rejser er beregnet ud fra gældende valutakurser samt skatter og afgifter pr. 1/1-2012. Ved store udsving i disse forbeholder Krydstogt Eksperten sig retten til under særlige omstændigheder at ændre eventuelle priser for allerede bestilte rejser og transport.

Bagage

Krydstogt Eksperten har intet ansvar for bagage under transport samt under ophold på rejsemålet. Krydstogt Eksperten anbefaler at der tegnes en rejseforsikring med bagagedækning. Se eventuelt mere under forsikring.

Udefra kommende begivenheder

Krydstogt Eksperten påtager sig intet ansvar for situationer opstået som følge af krig, strejke, lock-out, olie- og benzinrationering, forsinkelser på fly, tog og bus, lukning af grænser, epidemier, natur- og forureningskatastrofer samt anden force majeure.

I henhold til samme situationer som beskrevet ovenfor forbeholder Krydstogt Eksperten sig retten til at aflyse bestilte rejser.

Ændring af rejser

Skulle der opstå forhold som er uden for Krydstogt Ekspertens kontrol, forbeholdes retten til at ændre i rejsen til alternativer af samme standard. Krydstogt Eksperten bestræber sig på at meddele dette til kunden inden ankomst. Krydstogt Eksperten kan uden varsel ændre på en eventuelt bestilt rejserute såfremt det ikke forlænger rejsen med mere end 5 timer.
 
Ændring af bestilt rejse anses som en annullering og en ny bestilling. Skulle der opstå behov for at ændre et navn vil omkostningen for dette afhænge af rederiet/flyselskabet.

Kundens afbestilling af rejse

Krydstogter: Der henvises til bestillingsbekræftelsen under afsnittet ”annulleringsgebyr for afbestilling af rejsen”.

Fly, bus og tog: Der gøres opmærksom på at udstedte fly- bus- og togbilletter ikke refunderes.

Hotel: Med mindre andet er angivet i bestillingsbekræftelsen, er hotellerne ikke-refunderbare.
 
Ved afbestilling af en eller flere deltagere i grupperejser som medfører ændringer i priser (såsom grupperabatter), påføres de øvrige deltagere i grupperejsen en eventuel ekstraomkostning. Ved afbrydelse af påbegyndte rejser ydes ingen refundering - der henvises til egne forsikringer. Der gælder særlige regler for afbestilling af grupperejser.

Ved afbestilling pga. sygdom anbefales det at tegne en afbestillingsforsikring igennem Krydstogt Eksperten, som genforsikrer denne gennem Gouda Rejseforsikring. Rejseforsikring udgør 6% af rejsens pris. Præmien betales sammen med rejsens depositum.

Kontrol af bestillingsbekræftelse

Det pålægger kunden at kontrollere oplysningerne på bestillingsbekræftelsen og at disse er korrekte. Det være sig navne, tidspunkter, forsikringer og tillæg m.m.
Det pålægger også kunden at medbringe alle nødvendige dokumenter såsom pas og billetter. Bemærk at for- og efternavne skal være det samme i bestillingsbekræftelsen og pas. Overholdes ankomsttidspunkter ikke ydes der ingen refundering.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at overholde gældende ordensbestemmelser på rejsemål samt transportmidler samt at optræde så eventuelle medrejsende ikke generes. Kunden hæfter selv for inventar på rejsemålet og er erstatningspligtig direkte overfor rejsemålets ejer. Overholdes ovenstående betingelser ikke forbeholder Krydstogt Eksperten sig retten til at afbryde rejsen uden kompensation og eventuelle udgifter forbundet hermed samt hjemtransport er for kundens egen regning. Krydstogt Eksperten er i sådanne tilfælde berettiget til at opretholde rejsens fulde pris. Kunden er i øvrigt ansvarlig efter almindelige erstatningsregler overfor hotel, udlejer, rejsebureau eller transportselskab. Kunden er forpligtiget til at overholde alle gældende rygeregler.

Pas

Gyldig pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst og skal altid medbringes i både medlems- og ikke medlemslande af Schengen. Kunden skal selv undersøge gældende visumregler.

Særligt for krydstogtkunder gælder at passet skal være gyldigt 6 måneder efter krydstogtets afslutning.

Visum

Det er kundens eget ansvar at søge visum og have de rette dokumenter med på rejsen.

Læs: http://www.krydstogteksperten.dk/Krydstogt-information/pas-visum-og-anden-dokumentation.html

Medicin/graviditet

Ved medbringelse af medicin er det kundens eget ansvar at sørge for udfyldelse af nødvendige dokumenter samt undersøge gældende regler på rejsemålet.

Krydstogter: Ved MSC Cruises kan man som gravid deltage i et krydstogt til man er i 24. svangerskabsuge. Ved Royal Caribbean kan man deltage i krydstogt til man er i 24. svangerskabsuge, samtidig med de forlanger en lægeerklæring på at man er i form og i stand til at rejse. Der kan være forskellige regler afhængig af rederi. HUSK altid at oplyse om eventuel graviditet, så vi kan være sikre på at reglerne overholdes.

Der kan være særregler i forbindelse med krydstogter med 2 eller flere dage til havs.

Overholdes reglerne om graviditet ikke, afvises gæsterne ved check-in uden muighed for refusion.

Fly: Gravide bør ved flyrejser altid medbringe lægeerklæring. Gravide der afrejser mindre end 8 uger før forventet termin kan ikke deltage i fly- tog- og busrejser.

Forsikring

Kunden er selv ansvarlig for at have tegnet alle nødvendige forsikringer i forbindelse med rejsen, det være sig ansvars-, ulykkes-, rejsegods- samt forsikring for hjemtransport. Herudover kan tegnes tillægsforsikringer såsom erstatningsrejse, hjemrejseforsinkelse, sygeledsagelse samt død og invaliditet. Forsikringerne kan tegnes gennem Krydstogt Eksperten som videresælger forsikringer for Gouda Rejseforsikring.

Ved sygdom opstået under rejsen er det kundens ansvar at afholde alle udgifter forbundet dermed og gemme bilag på læge- og sygehusbehandling, ophold ved samme samt eventuel hjemrejsetransport og gemme alle bilag og dokumenter til eventuel afregning med eget forsikringsselskab.
 
Kunden skal selv sørge for at medbringe det gule sygesikringsbevis som gælder for sygdom på ferierejser indenfor EU´s grænser. Pr. 1. januar 2008 dækkes hjem-transport i forbindelse med sygdom ikke af det gule sygesikringsbevis.

Læs mere: http://www.krydstogteksperten.dk/Krydstogt-information/rejseforsikring.html

Reklamationer

Det påhviler altid kunden at fremsætte eventuelle klager umiddelbart efter ankomst. Er Krydstogt Eksperten ikke blevet informeret om eventuelle fejl og mangler og derfor ikke har haft mulighed for at udbedre disse på rejsemålet, bortfalder retten til senere reklamation og evt. refundering af rejsens pris helt eller delvis.
 
Skriftlige klager skal være Krydstogt Eksperten  i hænde senest 4 uger efter hjemkomst med angivelse af årsag til reklamation samt bestillingsbekræftelses nummer. Eventuelle tvister kan indklages til Rejse-Ankenævnet.

Krydstogt Eksperten tager forbehold for trykfejl i kataloger, prislister og på vores hjemmeside.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få attraktive tilbud og deltag hver måned i konkurrencen om et rejsegavekort på 1.000 DKK!

Krydstogt Eksperten bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik. Hvis du klikker på et link, accepterer du vores brug af cookies.
Accept