FIND DIT KRYDSTOGT

Angiv ønsket rejseperiode
Angiv ønsket destination
Angiv ønsket afrejsehavn
Angiv ønsket rederi
Angiv ønsket skib
Angiv varighed

SØGE RESULTATER

Søge resultater
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med M/S Finnmarken - Hurtigruten - 19004

Afrejsedatoer

2019
December : 12, 23

2020
Marts : 09, 20, 31
April : 11, 22
Maj : 03, 14, 25
Juni : 05, 16, 27
Juli : 08, 19, 30
August : 10, 21
September: 01, 12, 23
Oktober : 04, 15, 26
November : 06, 17, 28
December : 09, 20, 31

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.379
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med M/S Lofoten - Hurtigruten - 19007

Afrejsedatoer

2019
December : 03, 14, 25

2020
Januar : 05, 16, 27
Februar : 07, 18, 29
Marts : 11, 22
April : 02, 13, 24
Maj : 05, 16, 27
Juni : 07, 18, 29
Juli : 10, 21
August : 01, 12, 23
September: 03, 14, 25
Oktober : 06, 17, 28
November : 08, 19, 30
December : 11, 22

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra7.516
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med M/S Nordkapp - Hurtigruten - 19003

Afrejsedatoer

2019
December : 11, 22

2020
Januar : 02, 13, 24
Februar : 04, 15, 26
Marts : 08, 19, 30
April : 10, 21
Maj : 02, 13, 24
Juni : 04, 15, 26
Juli : 07, 18, 29
August : 09, 20, 31
September: 11, 22
Oktober : 03, 14, 25
November : 05, 16, 27
December : 08, 19, 30

2021
April : 19, 30
Maj : 11, 22
Juni : 02, 13, 24
Juli : 05, 16, 27
August : 07, 18, 29
September: 09

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.159
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Kong Harald - Hurtigruten - 19009

Afrejsedatoer

2019
December : 07, 18, 29

2020
Januar : 09, 20, 31
Februar : 11, 22
Marts : 04
Juni : 22
Juli : 03, 14, 25
August : 05, 16, 27
September: 07, 18, 29
Oktober : 10, 21
November : 01, 12, 23
December : 04, 15, 26

2021
Januar : 06, 17, 28
Februar : 08, 19
Marts : 02, 13, 24
April : 04, 15, 26
Maj : 07, 18, 29
Juni : 09, 20
Juli : 01, 12, 23
August : 03, 14, 25
September: 05

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.159
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Midnatsol - Hurtigruten - 19020

Afrejsedatoer

2020
April : 30
Maj : 11, 22
Juni : 02, 13, 24
Juli : 05, 16, 27
August : 07, 18, 29
September: 09, 20
Oktober : 01, 12, 23
November : 03, 14, 25
December : 06, 17, 28

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.379
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Nordlys - Hurtigruten - 19012

Afrejsedatoer

2019
December : 10, 21

2020
Januar : 01, 12, 23
Februar : 03, 14, 25
Marts : 07, 18, 29
April : 09, 20
Maj : 01, 12, 23
Juni : 03, 14, 25
Juli : 06, 17, 28
August : 08, 19, 30
September: 10, 21
Oktober : 02, 13, 24
November : 04, 15, 26
December : 07, 18, 29

2021
Januar : 09, 20, 31
Februar : 11, 22
Marts : 05, 16, 27
April : 07, 18, 29
Maj : 10, 21
Juni : 01, 12, 23
Juli : 04, 15, 26
August : 06, 17, 28
September: 08

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.379
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Nordnorge - Hurtigruten - 19023

Afrejsedatoer

2019
December : 16, 27

2020
Januar : 07, 18, 29
Februar : 09, 20
Marts : 02, 13, 24
April : 04, 15, 26
Maj : 07, 18, 29
Juni : 09, 20
Juli : 01, 12, 23
August : 03, 14, 25
September: 05, 16, 27
Oktober : 08, 19, 30
November : 10, 21
December : 02, 13, 24

2021
Januar : 04, 15, 26
Februar : 06, 17, 28
Marts : 11, 22
April : 02, 13, 24
Maj : 05, 16, 27
Juni : 07, 18, 29
Juli : 10, 21
August : 01, 12, 23
September: 03

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra8.930
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Polarlys - Hurtigruten - 19026

Afrejsedatoer

2019
December : 02, 13, 24

2020
Januar : 04, 15, 26
Februar : 06, 17, 28
Marts : 10, 21
April : 01, 12, 23
Maj : 04, 15, 26
Juni : 06, 17, 28
Juli : 09, 20, 31
August : 11, 22
September: 02, 13, 24
Oktober : 05
November : 07, 18, 29
December : 10

2021
Januar : 01, 12, 23
Februar : 03, 14, 25
Marts : 08, 19, 30
April : 10, 21
Maj : 02, 13, 24
Juni : 04, 15, 26
Juli : 07, 18, 29
August : 09, 20, 31

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra8.586
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Richard With - Hurtigruten - 19029

Afrejsedatoer

2019
December : 04, 15, 26

2020
Januar : 06, 17, 28
Februar : 08, 19
Marts : 01, 12, 23
April : 03, 14, 25
Maj : 06, 17, 28
Juni : 08, 19, 30
Juli : 11, 22
August : 02, 13, 24
September: 04
December : 23

2021
Januar : 03, 14, 25
Februar : 05, 16, 27
Marts : 10, 21
April : 01, 12, 23
Maj : 04, 15, 26
Juni : 06, 17, 28
Juli : 09, 20, 31
August : 11, 22
September: 02

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra10.694
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Spitsbergen - Hurtigruten - 19015

Afrejsedatoer

2019
December : 09, 20, 31

2020
Januar : 11, 22
Februar : 02, 13, 24
Marts : 06
Oktober : 18, 29
November : 09, 20
December : 01, 12

2021
Januar : 10, 21
Februar : 01, 12, 23
Marts : 06, 17, 28
April : 08

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.379
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Trollfjord - Hurtigruten - 19032

Afrejsedatoer

2019
December : 06, 17, 28

2020
Januar : 08, 19, 30
Februar : 10, 21
Marts : 03, 14, 25
April : 05, 16, 27
Maj : 08, 19, 30
Juni : 10, 21
Juli : 02, 13, 24
August : 04, 15, 26
September: 06, 17, 28
Oktober : 09, 20, 31
November : 11, 22
December : 03, 14, 25

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra9.159
Den klassiske sørejse - hele rundrejsen: Bergen - Kirkenes - Bergen med MS Vesterålen - Hurtigruten - 19035

Afrejsedatoer

2019
December : 08, 19, 30

2020
Januar : 10, 21
Februar : 01, 12, 23
Marts : 05, 16, 27
April : 07, 18, 29
Maj : 10, 21
Juni : 01, 12, 23
Juli : 04, 15, 26
August : 06, 17, 28
September: 08, 19, 30
Oktober : 11, 22
November : 02, 13, 24
December : 05, 16, 27

2021
Januar : 07, 18, 29
Februar : 09, 20
Marts : 03, 14, 25
April : 05, 16, 27
Maj : 08, 19, 30
Juni : 10, 21
Juli : 02, 13, 24
August : 04, 15, 26
September: 06

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra8.586
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med M/S Finnmarken - Hurtigruten - 19005

Afrejsedatoer

2019
December : 12, 23

2020
Marts : 09, 20, 31
April : 11, 22
Maj : 03, 14, 25
Juni : 05, 16, 27
Juli : 08, 19, 30
August : 10, 21
September: 01, 12, 23
Oktober : 04, 15, 26
November : 06, 17, 28
December : 09, 20, 31

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.015
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med M/S Nordkapp - Hurtigruten - 19001

Afrejsedatoer

2019
December : 11, 22

2020
Januar : 02, 13, 24
Februar : 04, 15, 26
Marts : 08, 19, 30
April : 10, 21
Maj : 02, 13, 24
Juni : 04, 15, 26
Juli : 07, 18, 29
August : 09, 20, 31
September: 11, 22
Oktober : 03, 14, 25
November : 05, 16, 27
December : 08, 19, 30

2021
April : 19, 30
Maj : 11, 22
Juni : 02, 13, 24
Juli : 05, 16, 27
August : 07, 18, 29
September: 09

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.316
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Kong Harald - Hurtigruten - 19010

Afrejsedatoer

2019
December : 07, 18, 29

2020
Januar : 09, 20, 31
Februar : 11, 22
Marts : 04
Juni : 22
Juli : 03, 14, 25
August : 05, 16, 27
September: 07, 18, 29
Oktober : 10, 21
November : 01, 12, 23
December : 04, 15, 26

2021
Januar : 06, 17, 28
Februar : 08, 19
Marts : 02, 13, 24
April : 04, 15, 26
Maj : 07, 18, 29
Juni : 09, 20
Juli : 01, 12, 23
August : 03, 14, 25
September: 05

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.015
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Lofoten - Hurtigruten - 19018

Afrejsedatoer

2019
December : 03, 14, 25

2020
Januar : 05, 16, 27
Februar : 07, 18, 29
Marts : 11, 22
April : 02, 13, 24
Maj : 05, 16, 27
Juni : 07, 18, 29
Juli : 10, 21
August : 01, 12, 23
September: 03, 14, 25
Oktober : 06, 17, 28
November : 08, 19, 30
December : 11, 22

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra4.936
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Midnatsol - Hurtigruten - 19021

Afrejsedatoer

2020
April : 30
Maj : 11, 22
Juni : 02, 13, 24
Juli : 05, 16, 27
August : 07, 18, 29
September: 09, 20
Oktober : 01, 12, 23
November : 03, 14, 25
December : 06, 17, 28

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.378
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Nordlys - Hurtigruten - 19013

Afrejsedatoer

2019
December : 10, 21

2020
Januar : 01, 12, 23
Februar : 03, 14, 25
Marts : 07, 18, 29
April : 09, 20
Maj : 01, 12, 23
Juni : 03, 14, 25
Juli : 06, 17, 28
August : 08, 19, 30
September: 10, 21
Oktober : 02, 13, 24
November : 04, 15, 26
December : 07, 18, 29

2021
Januar : 09, 20, 31
Februar : 11, 22
Marts : 05, 16, 27
April : 07, 18, 29
Maj : 10, 21
Juni : 01, 12, 23
Juli : 04, 15, 26
August : 06, 17, 28
September: 08

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.336
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Nordnorge - Hurtigruten - 19024

Afrejsedatoer

2019
December : 16, 27

2020
Januar : 07, 18, 29
Februar : 09, 20
Marts : 02, 13, 24
April : 04, 15, 26
Maj : 07, 18, 29
Juni : 09, 20
Juli : 01, 12, 23
August : 03, 14, 25
September: 05, 16, 27
Oktober : 08, 19, 30
November : 10, 21
December : 02, 13, 24

2021
Januar : 04, 15, 26
Februar : 06, 17, 28
Marts : 11, 22
April : 02, 13, 24
Maj : 05, 16, 27
Juni : 07, 18, 29
Juli : 10, 21
August : 01, 12, 23
September: 03

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.865
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Polarlys - Hurtigruten - 19027

Afrejsedatoer

2019
December : 02, 13, 24

2020
Januar : 04, 15, 26
Februar : 06, 17, 28
Marts : 10, 21
April : 01, 12, 23
Maj : 04, 15, 26
Juni : 06, 17, 28
Juli : 09, 20, 31
August : 11, 22
September: 02, 13, 24
Oktober : 05
November : 07, 18, 29
December : 10

2021
Januar : 01, 12, 23
Februar : 03, 14, 25
Marts : 08, 19, 30
April : 10, 21
Maj : 02, 13, 24
Juni : 04, 15, 26
Juli : 07, 18, 29
August : 09, 20, 31

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.789
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Richard With - Hurtigruten - 19030

Afrejsedatoer

2019
December : 04, 15, 26

2020
Januar : 06, 17, 28
Februar : 08, 19
Marts : 01, 12, 23
April : 03, 14, 25
Maj : 06, 17, 28
Juni : 08, 19, 30
Juli : 11, 22
August : 02, 13, 24
September: 04
December : 23

2021
Januar : 03, 14, 25
Februar : 05, 16, 27
Marts : 10, 21
April : 01, 12, 23
Maj : 04, 15, 26
Juni : 06, 17, 28
Juli : 09, 20, 31
August : 11, 22
September: 02

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.975
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Spitsbergen - Hurtigruten - 19016

Afrejsedatoer

2019
December : 09, 20, 31

2020
Januar : 11, 22
Februar : 02, 13, 24
Marts : 06
Oktober : 18, 29
November : 09, 20
December : 01, 12

2021
Januar : 10, 21
Februar : 01, 12, 23
Marts : 06, 17, 28
April : 08

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.378
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Trollfjord - Hurtigruten - 19033

Afrejsedatoer

2019
December : 06, 17, 28

2020
Januar : 08, 19, 30
Februar : 10, 21
Marts : 03, 14, 25
April : 05, 16, 27
Maj : 08, 19, 30
Juni : 10, 21
Juli : 02, 13, 24
August : 04, 15, 26
September: 06, 17, 28
Oktober : 09, 20, 31
November : 11, 22
December : 03, 14, 25

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra6.015
Den klassiske sørejse - nordgående: Bergen - Kirkenes med MS Vesterålen - Hurtigruten - 19036

Afrejsedatoer

2019
December : 08, 19, 30

2020
Januar : 10, 21
Februar : 01, 12, 23
Marts : 05, 16, 27
April : 07, 18, 29
Maj : 10, 21
Juni : 01, 12, 23
Juli : 04, 15, 26
August : 06, 17, 28
September: 08, 19, 30
Oktober : 11, 22
November : 02, 13, 24
December : 05, 16, 27

2021
Januar : 07, 18, 29
Februar : 09, 20
Marts : 03, 14, 25
April : 05, 16, 27
Maj : 08, 19, 30
Juni : 10, 21
Juli : 02, 13, 24
August : 04, 15, 26
September: 06

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.639
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med M/S Finnmarken - Hurtigruten - 19006

Afrejsedatoer

2019
December : 07, 18, 29

2020
Marts : 15, 26
April : 06, 17, 28
Maj : 09, 20, 31
Juni : 11, 22
Juli : 03, 14, 25
August : 05, 16, 27
September: 07, 18, 29
Oktober : 10, 21
November : 01, 12, 23
December : 04, 15, 26

2021
Januar : 06

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.365
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med M/S Nordkapp - Hurtigruten - 19002

Afrejsedatoer

2019
December : 06, 17, 28

2020
Januar : 08, 19, 30
Februar : 10, 21
Marts : 03, 14, 25
April : 05, 16, 27
Maj : 08, 19, 30
Juni : 10, 21
Juli : 02, 13, 24
August : 04, 15, 26
September: 06, 17, 28
Oktober : 09, 20, 31
November : 11, 22
December : 03, 14, 25

2021
Januar : 05
April : 25
Maj : 06, 17, 28
Juni : 08, 19, 30
Juli : 11, 22
August : 02, 13, 24
September: 04

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra4.981
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Kong Harald - Hurtigruten - 19011

Afrejsedatoer

2019
December : 02, 13, 24

2020
Januar : 04, 15, 26
Februar : 06, 17, 28
Marts : 10
Juni : 28
Juli : 09, 20, 31
August : 11, 22
September: 02, 13, 24
Oktober : 05, 16, 27
November : 07, 18, 29
December : 10, 21

2021
Januar : 01, 12, 23
Februar : 03, 14, 25
Marts : 08, 19, 30
April : 10, 21
Maj : 02, 13, 24
Juni : 04, 15, 26
Juli : 07, 18, 29
August : 09, 20, 31

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra4.981
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Lofoten - Hurtigruten - 19019

Afrejsedatoer

2019
December : 09, 20, 31

2020
Januar : 11, 22
Februar : 02, 13, 24
Marts : 06, 17, 28
April : 08, 19, 30
Maj : 11, 22
Juni : 02, 13, 24
Juli : 05, 16, 27
August : 07, 18, 29
September: 09, 20
Oktober : 01, 12, 23
November : 03, 14, 25
December : 06, 17, 28

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra4.192
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Midnatsol - Hurtigruten - 19022

Afrejsedatoer

2020
Maj : 06, 17, 28
Juni : 08, 19, 30
Juli : 11, 22
August : 02, 13, 24
September: 04, 15, 26
Oktober : 07, 18, 29
November : 09, 20
December : 01, 12, 23

2021
Januar : 03

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.440
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Nordlys - Hurtigruten - 19014

Afrejsedatoer

2019
December : 05, 16, 27

2020
Januar : 07, 18, 29
Februar : 09, 20
Marts : 02, 13, 24
April : 04, 15, 26
Maj : 07, 18, 29
Juni : 09, 20
Juli : 01, 12, 23
August : 03, 14, 25
September: 05, 16, 27
Oktober : 08, 19, 30
November : 10, 21
December : 02, 13, 24

2021
Januar : 04, 15, 26
Februar : 06, 17, 28
Marts : 11, 22
April : 02, 13, 24
Maj : 05, 16, 27
Juni : 07, 18, 29
Juli : 10, 21
August : 01, 12, 23
September: 03

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.366
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Nordnorge - Hurtigruten - 19025

Afrejsedatoer

2019
December : 22

2020
Januar : 02, 13, 24
Februar : 04, 15, 26
Marts : 08, 19, 30
April : 10, 21
Maj : 02, 13, 24
Juni : 04, 15, 26
Juli : 07, 18, 29
August : 09, 20, 31
September: 11, 22
Oktober : 03, 14, 25
November : 05, 16, 27
December : 08, 19, 30

2021
Januar : 10, 21
Februar : 01, 12, 23
Marts : 06, 17, 28
April : 08, 19, 30
Maj : 11, 22
Juni : 02, 13, 24
Juli : 05, 16, 27
August : 07, 18, 29
September: 09

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.366
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Polarlys - Hurtigruten - 19028

Afrejsedatoer

2019
December : 08, 19, 30

2020
Januar : 10, 21
Februar : 01, 12, 23
Marts : 05, 16, 27
April : 07, 18, 29
Maj : 10, 21
Juni : 01, 12, 23
Juli : 04, 15, 26
August : 06, 17, 28
September: 08, 19, 30
Oktober : 11
November : 13, 24
December : 05, 16

2021
Januar : 07, 18, 29
Februar : 09, 20
Marts : 03, 14, 25
April : 05, 16, 27
Maj : 08, 19, 30
Juni : 10, 21
Juli : 02, 13, 24
August : 04, 15, 26
September: 06

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra4.790
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Richard With - Hurtigruten - 19031

Afrejsedatoer

2019
December : 10, 21

2020
Januar : 01, 12, 23
Februar : 03, 14, 25
Marts : 07, 18, 29
April : 09, 20
Maj : 01, 12, 23
Juni : 03, 14, 25
Juli : 06, 17, 28
August : 08, 19, 30
September: 10
December : 29

2021
Januar : 09, 20, 31
Februar : 11, 22
Marts : 05, 16, 27
April : 07, 18, 29
Maj : 10, 21
Juni : 01, 12, 23
Juli : 04, 15, 26
August : 06, 17, 28
September: 08

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.366
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Spitsbergen - Hurtigruten - 19017

Afrejsedatoer

2019
December : 04, 15, 26

2020
Januar : 06, 17, 28
Februar : 08, 19
Marts : 01, 12
Oktober : 13, 24
November : 04, 15, 26
December : 07, 18

2021
Januar : 16, 27
Februar : 07, 18
Marts : 01, 12, 23
April : 03, 14

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.365
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Trollfjord - Hurtigruten - 19034

Afrejsedatoer

2019
December : 12, 23

2020
Januar : 03, 14, 25
Februar : 05, 16, 27
Marts : 09, 20, 31
April : 11, 22
Maj : 03, 14, 25
Juni : 05, 16, 27
Juli : 08, 19, 30
August : 10, 21
September: 01, 12, 23
Oktober : 04, 15, 26
November : 06, 17, 28
December : 09, 20, 31

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra5.237
Den klassiske sørejse - sydgående: Kirkenes - Bergen med MS Vesterålen - Hurtigruten - 19037

Afrejsedatoer

2019
December : 14, 25

2020
Januar : 05, 16, 27
Februar : 07, 18, 29
Marts : 11, 22
April : 02, 13, 24
Maj : 05, 16, 27
Juni : 07, 18, 29
Juli : 10, 21
August : 01, 12, 23
September: 03, 14, 25
Oktober : 06, 17, 28
November : 08, 19, 30
December : 11, 22

2021
Januar : 02, 13, 24
Februar : 04, 15, 26
Marts : 09, 20, 31
April : 11, 22
Maj : 03, 14, 25
Juni : 05, 16, 27
Juli : 08, 19, 30
August : 10, 21
September: 01

Alle afrejsedatoer og priser

Klik her og se en samlet oversigt over afrejsedatoer og priser (PDF)


Priser fra4.790

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær først til at få de bedste tilbud. Samtidig deltager du hver måned i konkurrencen om et rejsegavekort på kr. 1.000,-